Sheraton Warsaw Hotel

4.4 

Ul. B. Prusa 2, Warszawa, 00-493, Polska  

Czas Lokalny Telefon (48)(22) 450 6100

4.4

Polityka Ochrony Środowiska w Sheraton Warsaw Hotel

BO OTOCZENIE MA ZNACZENIE

Uważamy, że wzrost gospodarczy i dobrobyt społeczeństwa są nierozerwalnie związane ze stanem środowiska naturalnego. W związku z tym wdrażamy i realizujemy szereg projektów, które mają na celu ochronę środowiska naturalnego. Za cel stawiamy sobie propagowanie dobrych praktyk ekologicznych wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych.

Wspólnie z naszymi dostawcami i partnerami aktywnie działamy na rzecz ograniczania naszego wpływu na środowisko naturalne poprzez wprowadzanie innowacji ekologicznych i szerzenie praktyk mających na celu:

  • ochronę zasobów naturalnych oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i zanieczyszczeń
  • poprawę jakości środowiska wewnętrznego
  • tworzenie i raportowanie kluczowych wskaźników dotyczących ekologii
  • podnoszenie świadomości w zakresie ochrony środowiska wśród naszych pracowników, gości, najemców oraz współpracowników

Mamy świadomość, że podobnie jak reszta społeczeństwa jesteśmy zaledwie na początku drogi tworzenia i wprowadzania zmian, które pozwolą nam osiągnąć powyższe cele. Mimo wszystko wierzymy, że nasze wysiłki na rzecz ochrony środowiska posłużą interesom obecnych i przyszłych pokoleń i stanowią podstawę trwałego sukcesu. 


Green Council hotelu Sheraton w Warszawie